Avalara Mülakat Soruları

Avalara Dizi Soruları

Soru 1. En uzun alt dizi, öyle ki bitişik olanlar arasındaki fark birdir “En uzun alt dizi, öyle ki bitişik olanlar arasındaki fark birdir” problemi, size bir tamsayı dizisi verildiğini belirtir. Şimdi, en uzun alt dizinin uzunluğunu, bitişik elemanların farkı 1 olacak şekilde bulmanız gerekir. Örnek 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Açıklama As ...

Devamını oku

Soru 2. Belirli bir dizinin birbirinden k mesafe içinde yinelenen öğeler içerip içermediğini kontrol edin “Verilen bir dizinin birbirinden k mesafe içinde yinelenen öğeler içerip içermediğini kontrol edin” problemi, k aralığı içinde verilen sırasız dizide yinelenenleri kontrol etmemiz gerektiğini belirtir. Burada k değeri verilen diziden daha küçüktür. Örnekler K = 3 dizi [] = ...

Devamını oku

Soru 3. Verilen ürünle eşleştirin "Verilen ürünle eşleştir" problemi, size bir tamsayı dizisi ve "x" sayısı verildiğini belirtir. Bir dizinin, verilen girdi dizisinde 'x' çarpımına eşit olan bir çiftten oluşup oluşmadığını belirleyin. Örnek [2,30,12,5] x = 10 Evet, Ürün Çifti Açıklama Burada 2 ...

Devamını oku

Soru 4. Doğrusal zamanda 3 boyutunda sıralanmış bir alt diziyi bulun Problem İfadesi "Doğrusal zamanda 3 boyutunda sıralanmış bir alt diziyi bul" problemi bir tamsayı dizisine sahip olduğunuzu belirtir. Problem ifadesi, üç sayıyı, [i] <dizi [k] <dizi [k] ve i <j <k olacak şekilde bulmayı ister. Örnek arr [] ...

Devamını oku

Soru 5. Diziyi, dizin öğeleri daha küçük ve tek dizin öğeleri daha büyük olacak şekilde yeniden düzenleyin Problem İfadesi Bir tamsayı dizisi verdiniz. "Diziyi, çift dizin öğelerinin daha küçük ve tek dizin öğelerinin daha büyük olacağı şekilde yeniden düzenle" sorunu, diziyi, çift dizin öğelerinin bir ...

Devamını oku

Soru 6. Matris Zinciri Çarpma Probleminde parantez yazdırma Problem İfadesi Matrislerin çarpım sırasını, tüm matrislerin çarpımında yer alan işlemlerin sayısını en aza indirecek şekilde bulmamız gerekir. Daha sonra bu sırayı yani matris zincir çarpımı probleminde köşeli parantezleri yazdırmamız gerekiyor. 3 tane A, B, ... matrisiniz olduğunu düşünün.

Devamını oku

Avalara Dizi Soruları

Soru 7. En Uzun Tekrarlanan Sonrası "En Uzun Yinelenen Sonrası" problemi, size bir girdi olarak bir dizge verildiğini belirtir. En uzun tekrarlanan alt diziyi, yani dizede iki kez bulunan alt diziyi bulun. Örnek aeafbdfdg 3 (afd) Yaklaşım Problem bizden dizedeki en uzun tekrarlanan alt diziyi bulmamızı istiyor. ...

Devamını oku

Soru 8. Infix Dönüşümüne Önek Önekten eke dönüştürme probleminde, önek gösteriminde ifade verdik. Bunu bir infix ifadesine dönüştürmek için bir program yazın. Önek Gösterimi Bu gösterimde, işlenenler operatörden sonra yazılır. Polonya Notasyonu olarak da bilinir. Örneğin: + AB bir önek ifadesidir. ...

Devamını oku

Avalara Grafik Soruları

Soru 9. Yinelemeli Derinlik Grafiğin İlk Geçişi Grafik probleminin yinelemeli derinlik ilk geçişinde, bir grafik veri yapısı verdik. Yinelemeli yöntemi kullanarak verilen grafiğin ilk derinlik geçişini yazdırmak için programı yazın. Örnek Giriş: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Devamını oku

Avalara Yığın Soruları

Soru 10. Yinelemeli Derinlik Grafiğin İlk Geçişi Grafik probleminin yinelemeli derinlik ilk geçişinde, bir grafik veri yapısı verdik. Yinelemeli yöntemi kullanarak verilen grafiğin ilk derinlik geçişini yazdırmak için programı yazın. Örnek Giriş: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Devamını oku

Soru 11. Infix Dönüşümüne Önek Önekten eke dönüştürme probleminde, önek gösteriminde ifade verdik. Bunu bir infix ifadesine dönüştürmek için bir program yazın. Önek Gösterimi Bu gösterimde, işlenenler operatörden sonra yazılır. Polonya Notasyonu olarak da bilinir. Örneğin: + AB bir önek ifadesidir. ...

Devamını oku

Avalara Sıra Soruları

Soru 12. Öncelik Sırası Öncelik kuyruğu, normal bir kuyruğa benzeyen ancak her bir öğesi ile ilişkilendirilmiş bir önceliğe sahip olan bir veri yapısı türüdür. Öncelik ne kadar yüksek olursa, öğe daha erken sunulacaktır. Bazı durumlarda, aynı önceliğe sahip iki öğe vardır, bu öğe sıraya konmuştur ...

Devamını oku

Avalara Matris Soruları

Soru 13. Matris Zinciri Çarpma Probleminde parantez yazdırma Problem İfadesi Matrislerin çarpım sırasını, tüm matrislerin çarpımında yer alan işlemlerin sayısını en aza indirecek şekilde bulmamız gerekir. Daha sonra bu sırayı yani matris zincir çarpımı probleminde köşeli parantezleri yazdırmamız gerekiyor. 3 tane A, B, ... matrisiniz olduğunu düşünün.

Devamını oku

Avalara Diğer Sorular

Soru 14. Toplamı belirli bir değere eşit olan iki bağlantılı listeden çiftleri sayın Problem İfadesi Problem “Toplamı belirli bir değere eşit olan iki bağlantılı listeden çiftleri sayın” size iki bağlantılı liste ve bir tamsayı değer toplamı verildiğini belirtir. Problem ifadesi, kaç tane toplam çiftin verilen değere eşit bir toplamı olduğunu bulmayı istedi. Misal ...

Devamını oku

Translate »