Citrix Mülakat Soruları

Citrix Dizi Soruları

Soru 1. 0 toplamı olan alt dizi “0 toplamlı bir alt dizi olup olmadığını bulun” problemi, size ayrıca negatif tamsayılar içeren bir tamsayı dizisi verildiğini belirtir. Sorun ifadesi, en az 1 boyutunda herhangi bir alt dizinin olup olmadığını belirlemeyi ister. Bu alt dizinin toplamı 1'e eşit olmalıdır. Örnek dizi [] = {2,1, -3,4,5} ...

Devamını oku

Soru 2. Toplama ve çıkarma komutlarını uyguladıktan sonra değiştirilmiş diziyi yazdırın Size n boyutunda bir dizi verilir, başlangıçta dizideki tüm değerler 0 olur ve sorgular. Her sorgu dört değeri, T sorgusunun türünü, aralığın sol noktasını, bir aralığın sağ noktasını ve bir k sayısını içerir, yapmanız gereken ...

Devamını oku

Soru 3. Bir alt dizinin dağ şeklinde olup olmadığını bulun Problem İfadesi "Bir alt dizinin bir dağ şeklinde olup olmadığını bulun" problemi, size bir tamsayı dizisi ve bir aralık verildiğini belirtir. Problem ifadesi, verilen aralık arasında oluşan alt dizinin bir dağ formu şeklinde mi yoksa ...

Devamını oku

Soru 4. Doğrusal zamanda 3 boyutunda sıralanmış bir alt diziyi bulun Problem İfadesi "Doğrusal zamanda 3 boyutunda sıralanmış bir alt diziyi bul" problemi bir tamsayı dizisine sahip olduğunuzu belirtir. Problem ifadesi, üç sayıyı, [i] <dizi [k] <dizi [k] ve i <j <k olacak şekilde bulmayı ister. Örnek arr [] ...

Devamını oku

Soru 5. Ekstra alana izin verilen sırayla tüm negatif öğeleri sona taşı Problem İfadesi "Tüm negatif öğeleri, izin verilen fazladan boşlukla sırayla sona taşı", hem pozitif hem de negatif sayıları içeren bir dizi verildiğini belirtir. Sorun ifadesi, dizinin sonundaki tüm negatif öğelerin taşınmasını ister. Örnek dizi [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Devamını oku

Soru 6. Verilen istenen diziyi elde etmek için minimum adımları sayın Problem İfadesi Tüm elemanları olarak sadece 0 tamsayısını içeren bir diziniz olduğunu varsayalım. Düşünün, size, 0'ları verilen gerekli diziye dönüştürmemiz gereken, tüm 0'lara sahip bir n uzunluk dizisi verildiğini düşünün. Gerekli diziyi istenilen Arr olarak adlandırabiliriz ...

Devamını oku

Soru 7. En Sık Bir Unsurun Tüm Oluşumlarına Sahip En Küçük Alt Dizi En sık görülen eleman probleminin tüm oluşumlarını içeren en küçük alt dizide, bir dizi verdik. Maksimum frekansa sahip bir dizide bir "m" sayısı alın. Sorun ifadesi, aynı zamanda tüm sayı oluşumuna sahip en küçük alt diziyi bulmanız gerektiğini söylüyor ...

Devamını oku

Soru 8. Maksimum Toplam Artış Sonrası Problem İfadesi “Maksimum Toplam Arttırma Sonrası” probleminde bir dizi verdik. Verilen dizinin maksimum alt dizisinin toplamını bulun, yani alt dizideki tamsayılar sıralı düzendedir. Bir alt dizi, bir dizi olan bir dizinin parçasıdır ...

Devamını oku

Soru 9. Toplamı Verilen Değerden Az Olan Üçüz Sayısı Problem İfadesi N sayıda eleman içeren bir dizi verdik. Verilen dizide, toplamı verilen değerden daha az olan üçlülerin sayısını sayın. Örnek Giriş a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Toplam = 10 Çıkış 7 Olası üçlüler şunlardır: ...

Devamını oku

Soru 10. Verilen Bir Toplamla Dizide Üçlü Bul Problem İfadesi Bir tamsayı dizisi verildiğinde, toplamı belirli bir X değerine eşit olan dizideki üç öğenin kombinasyonunu bulun. Burada elde ettiğimiz ilk kombinasyonu yazdıracağız. Böyle bir kombinasyon yoksa -1 yazdırın. Örnek Giriş N = 5, X = 15 arr [] = ...

Devamını oku

Soru 11. Belirli Bir Farka Sahip Tüm Çiftleri Bul Problem İfadesi Farklı elemanlar içeren bir dizi verdik ya da dizide hiç yinelenen eleman yok. Belirli bir farka sahip tüm çiftleri bulun. Verilen farklı olan herhangi bir çift yoksa, “Verilen farklı olan hiçbir çift yok” yazdırın. Örnek Giriş 10 20 90 70 20 80 ...

Devamını oku

Citrix Dizisi Soruları

Soru 12. İki Dizeli Anagram Leetcode Çözümleri Yapmak İçin Minimum Adım Sayısı Problem İfadesi Bu problemde, küçük harfli İngilizce karakterlerden oluşan iki dizge 's' & 't' verilmiştir. Bir işlemde, 't' dizesindeki herhangi bir karakteri seçip başka bir karakterle değiştirebiliriz. 'T' yapmak için bu tür işlemlerin minimum sayısını bulmalıyız ...

Devamını oku

Soru 13. Eşit sayıda 0, 1 ve 2'li alt dizeleri sayın "Eşit sayıda 0, 1 ve 2'li Altdizeleri Sayma" problemi, size yalnızca 0, 1 ve 2 içeren bir dize verildiğini belirtir. Sorun ifadesi, yalnızca 0, 1 ve 2 sayılarına eşit olmayan alt dizelerin sayısını bulmanızı ister. Örnek str = "01200" ...

Devamını oku

Soru 14. İkili bir dizeyi alternatif x ve y oluşumları olarak yeniden düzenleme Problem İfadesi Size bir ikili dizge ve iki sayı x ve y verildiğini varsayalım. Dize yalnızca 0'lar ve 1'lerden oluşur. "Bir ikili dizgeyi alternatif x ve y oluşumları olarak yeniden düzenleme" sorunu, dizeyi, 0'ın x çarpı ⇒ 1 geleceği şekilde yeniden düzenlemeyi ister ...

Devamını oku

Soru 15. Aynı karakter kümesine sahip grup kelimeleri Aynı karakter kümesine sahip kelime grubu probleminde, küçük harfli bir kelime listesi verdik. Aynı benzersiz karakter kümesine sahip tüm Kelimeleri bulmak için bir işlev uygulayın. Örnek Giriş Kelimeleri [] = {"mayıs", "öğrenci", "öğrenciler", "köpek", "öğrenciler", "tanrı", "kedi", "hareket", "sekme", "yarasa", "akış" , "Kurt", "kuzular", "amy", "yam", "balzam", "ilmekli", ...

Devamını oku

Soru 16. Dize Sıkıştırma Dize Sıkıştırma probleminde, char türünde bir dizi a [] verdik. Belirli bir karakterin karakteri ve sayısı olarak sıkıştırın (karakter sayısı 1 ise, o zaman tek karakter sıkıştırılmış bir dizide saklanır). Sıkıştırılmış dizinin uzunluğu ...

Devamını oku

Citrix Ağacı Soruları

Soru 17. Verilen dizinin İkili Arama Ağacının Seviye Sırası Geçişini temsil edip edemediğini kontrol edin Problem İfadesi "Verilen dizinin İkili Arama Ağacının Seviye Sırası Geçişini temsil edip edemediğini kontrol edin" problemi, size ikili arama ağacının seviye sırası geçişinin verildiğini belirtir. Ve ağacın seviye sırası geçişini kullanarak. Seviye düzeninin ...

Devamını oku

Citrix Sıra Soruları

Soru 18. Verilen dizinin İkili Arama Ağacının Seviye Sırası Geçişini temsil edip edemediğini kontrol edin Problem İfadesi "Verilen dizinin İkili Arama Ağacının Seviye Sırası Geçişini temsil edip edemediğini kontrol edin" problemi, size ikili arama ağacının seviye sırası geçişinin verildiğini belirtir. Ve ağacın seviye sırası geçişini kullanarak. Seviye düzeninin ...

Devamını oku

Citrix Diğer Sorular

Soru 19. Dizi Sıkıştırma LeetCode Çözümü Problem Açıklama Dize Sıkıştırma LeetCode Çözüm – Bir dizi karakter karakteri verildiğinde, aşağıdaki algoritmayı kullanarak sıkıştırın: Boş bir dize s ile başlayın. Karakterlerde ardışık yinelenen karakterlerden oluşan her grup için: Grubun uzunluğu 1 ise, karakteri s'ye ekleyin. Aksi takdirde, karakterin sonuna grubun uzunluğunu ekleyin. Sıkıştırılmış dize ...

Devamını oku

Soru 20. Bir Sağ Sayı Üçgenindeki bir yolun maksimum toplamı "Bir Sağ Sayı Üçgenindeki bir yolun maksimum toplamı" problemi, size bir dik sayı üçgeni şeklinde bazı tam sayıların verildiğini belirtir. Yukarıdan başlayıp tabana doğru hareket ederseniz elde edebileceğiniz maksimum miktarı öğrenin ...

Devamını oku

Soru 21. A, b ve c uzunluklarının maksimum segment sayısı "Maksimum uzunluktaki parça sayısı a, b ve c" problemi, size pozitif bir N tamsayı verildiğini ve N kullanılarak oluşturulabilen a, b ve c uzunluklarının maksimum parçalarını bulmanız gerektiğini belirtir. Örnek N = 7 a = 5, b ...

Devamını oku

Soru 22. En Uzun Süre Artan Sonrası Bize sıralanmamış bir tamsayı dizisi sağlanır ve en uzun artan alt diziyi bulmamız gerekir. Alt dizinin ardışık olması gerekmez Alt dizi artacaktır Bunu birkaç örnekle daha iyi anlayalım. Örnek Giriş [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Çıkış 4 ...

Devamını oku

Soru 23. Verilen Farkla Çifti Bul Problem İfadesi Verilen sıralanmamış dizide, verilen dizideki eleman çiftini verilen fark n ile bulun. Örnek Giriş arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, fark (n) = 40 Çıkış [30, 70] Açıklama Burada 30 ile 70 arasındaki fark, ... değerine eşittir.

Devamını oku

Translate »