Teslim Mülakat Soruları

Delhivery Dizi Soruları

Soru 1. Dizide Aynı Öğenin İki Oluşumu Arasındaki Maksimum Mesafe Bazı tekrarlanan sayılardan oluşan bir dizi verildiğini varsayalım. Bir dizide bulunan farklı indeksli bir sayının aynı iki oluşumu arasındaki maksimum mesafeyi bulmalıyız. Örnek Girdi: dizi = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Çıktı: 3 Açıklama: Çünkü [1] dizisindeki elemanlar ...

Devamını oku

Soru 2. İlk Oluşuma Göre Sıralanan Dizi Öğelerinin Birden Çok Oluşumunu Grupla Birden çok sayı içeren sıralanmamış bir dizi verdiğiniz bir soru sorulur. Görev, ilk oluşuna göre sıralanmış dizi öğelerinin tüm çoklu oluşumlarını gruplamaktır. Bu sırada sıra geldiği sayı ile aynı olmalıdır. Örnek Giriş: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Devamını oku

Soru 3. Sırayı Aynı Tutan Verilen İki Diziden Maksimum Dizi Aynı n boyutunda iki tamsayı dizimiz olduğunu varsayalım. Her iki dizi de ortak sayılar içerebilir. Sorun ifadesi, her iki diziden 'n' maksimum değerleri içeren sonuç dizisini oluşturmayı ister. İlk diziye öncelik verilmelidir (ilk dizinin elemanları ...

Devamını oku

Soru 4. Dizideki En Büyük d'yi bulun, öyle ki a + b + c = d Problem İfadesi Bir dizi tam sayıya sahip olduğunuzu varsayalım. Giriş değerlerinin tümü farklı öğelerdir. "A + b + c = d olacak şekilde dizideki en büyük d'yi bulun" problemi, a + b + c = ... olacak şekilde kümedeki en büyük 'd' öğesini bulmayı ister.

Devamını oku

Soru 5. Belirli bir farka sahip maksimum çiftlerin toplamı “Spesifik farklılığa sahip maksimum çift toplamı” problemi, size bir tamsayı dizisi ve bir tamsayı K verildiğini belirtir. Ardından, bağımsız çiftlerin maksimum toplamını bulmamız istenir. Mutlak farkları K'den küçükse iki tamsayıyı eşleştirebiliriz ...

Devamını oku

Soru 6. Üçü ardışık olmayacak şekilde maksimum alt dizi toplamı “Üçü ardışık olmayacak şekilde maksimum alt dizi toplamı” problemi, size bir tamsayı dizisi verildiğini belirtir. Şimdi, ardışık üç öğeyi dikkate alamayacağınız için maksimum toplamı olan bir alt dizi bulmanız gerekiyor. Hatırlamak gerekirse, bir alt dizi bir diziden başka bir şey değildir ...

Devamını oku

Soru 7. En uzun alt dizi, K'den fazla farklı öğeye sahip değil "En uzun alt dizi, K'den fazla farklı elemana sahip değil" problemi, bir tamsayı dizisine sahip olduğunuzu varsaydığını belirtir; problem ifadesi, k farklı elemandan daha büyük olmayan en uzun alt diziyi bulmayı ister. Örnek dizi [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Devamını oku

Soru 8. Verilen toplamlı alt diziyi bulun (Negatif Sayıları Kullanır) "Verilen toplamla alt diziyi bul (Negatif Sayıları İşler)" problemi, size negatif tamsayılar ve "toplam" adı verilen bir sayı içeren bir tamsayı dizisi verildiğini belirtir. Problem ifadesi, "toplam" adı verilen belirli bir sayıyı toplayan alt dizinin yazdırılmasını ister. Birden fazla alt dizi varsa ...

Devamını oku

Soru 9. İlk dizide bulunan ve ikinci dizide olmayan öğeleri bulun "Birinci dizide bulunan ve ikinci dizide olmayan öğeleri bulma" problemi size iki dizi verildiğini belirtir. Diziler tüm tam sayılardan oluşur. İkinci dizide olmayacak, ancak ilk dizide bulunacak sayıları bulmalısınız. Misal ...

Devamını oku

Soru 10. İki Yığın kullanarak kabarcık sıralama Problem İfadesi "İki Yığın kullanarak kabarcık sıralaması" problemi, size n boyutunda bir [] dizisi verildiğini belirtir. İki yığın veri yapısına sahip bir balon sıralama paradigması kullanarak verilen a [] dizisini sıralamak için bir işlev oluşturun. Örnek a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Devamını oku

Soru 11. Bir diziyi, 'arr [i]', 'j' ise 'arr [j]', 'i' olacak şekilde yeniden düzenleyin Problem İfadesi Problemi 'arr [i]', 'j' ise 'arr [j]', tamsayılar içeren "n" boyutlu bir diziye sahip olduğunuzu belirtirse, 'arr [j]', 'i' olacak şekilde bir diziyi yeniden düzenleyin. Dizideki sayılar 0 ile n-1 arasındadır. Sorun ifadesi, dizinin ...

Devamını oku

Soru 12. İki sayı arasındaki minimum mesafeyi bulun Problem İfadesi Bir dizi ve x ve y adında iki sayı verdiniz. "İki sayı arasındaki minimum mesafeyi bulun" problemi, aralarındaki mümkün olan minimum mesafeyi bulmayı ister. Verilen dizinin ortak öğeleri olabilir. Hem x hem de y'nin farklı olduğunu varsayabilirsiniz. ...

Devamını oku

Soru 13. 1 ile N-1 Arasındaki Tek Tekrar Eden Öğeyi Bulun 1'den N-1'e kadar olan tek tekrar eden elemanı bulurken, 1'den n-1'e kadar bir aralıkta rastgele bir tamsayı dizisi verdik. Tekrarlanan bir numara olacaktır. Senin görevin o numarayı bulmak. Örnek Giriş [2,3,4,5,2,1] Bir Çıkış 2 Açıklama 2 ...

Devamını oku

Soru 14. Diziyi 1'den N'ye Sayıların Permütasyonuna Dönüştür Bu problemde, A dizisine n elemanlı bir dizi verdik. Dizideki minimum değiştirmeleri kullanarak diziyi 1'den n'ye kadar sayıların permütasyonuna dönüştürmemiz gerekir. Örnek Giriş: 2 2 3 3 Çıkış: 2 1 3 4 Giriş: 3 2 1 7 ...

Devamını oku

Delhivery Dize Soruları

Soru 15. En Kısa Palindrom En kısa palindrom probleminde, l uzunluğunda bir sicim verdik. Değilse, palindrom yapmak için önüne karakterler ekleyin. Verilen dizeyi bir palindrom yapmak için kullanılan en küçük karakter sayısını yazdırın. Örnek Giriş: s = abc Çıkış: 2 (by ...

Devamını oku

Soru 16. Stack kullanarak bir dizeyi ters çevirme Küçük harfler, büyük harfler, tam sayılar ve bazı özel semboller içeren n uzunluğunda bir dizge verdik. Yığın kullanarak verilen dizgiyi ters çevirin. Daha iyi anlamak için bazı örnekler görelim. Örnek Giriş s = "TutorialCup" Çıktı puClairotuT Giriş s = "Yığın" Çıkışı Yığın Kullanarak kcatS ...

Devamını oku

Soru 17. Verilen Alt Dizeyi Yinelemeli Silerek Dizenin Boş Olup Boşaltılmadığını Kontrol Edin Problem İfadesi “Verilen alt dizgeyi yinelemeli olarak silerek dizenin boş olup olmadığını kontrol et” probleminde iki dizge “s” ve “t” verdik. Verilen girdi dizgisi "s" nin, verilen girdi alt dizesi "t" özyinelemeli olarak silerek tamamen silinip silinemeyeceğini kontrol etmeliyiz. Not: Verilen alt dize ...

Devamını oku

Soru 18. İki Sürüm Numarasını Karşılaştırın Problem İfadesi Sürüm numaraları şeklinde olan iki giriş dizisi verilmiştir. Bir sürüm numarası, a, b, c, d'nin tam sayı olduğu abcd'ye benzer. Bu nedenle, sürüm numarası, sayıların noktalarla ayrıldığı bir dizedir. İki dizeyi (sürüm numaraları) karşılaştırmamız gerekiyor ve ...

Devamını oku

Soru 19. En Uzun Palindrom, Karakterleri Kaldırarak veya Yeniden Düzenleyerek Oluşturulabilir Problem İfadesi "En Uzun Palindrom Karakterleri Kaldırarak veya Yeniden Düzenleyerek Oluşturulabilir" probleminde bir "s" dizesi verdik. Dizeden bazı karakterleri veya muhtemelen sıfır karakterleri kaldırarak veya yeniden düzenleyerek oluşturulabilecek en uzun palindromu bulun. Mümkün olan birden fazla çözüm olabilir, şunları yapabilirsiniz ...

Devamını oku

Delhivery Ağacı Soruları

Soru 20. İkili Ağaç Türleri Devam etmeden önce, BT'nin gerçekte ne olduğunu biliyor muyuz? İkili Ağaç, doğası gereği hiyerarşik olan bir veri yapısı türüdür. BT, her düğümün bıraktığı düğümler, bir sağ işaretçi ve düğümün ağırlığı olarak verilerle temsil edilir. Her düğüm maksimum içerebilir ...

Devamını oku

Soru 21. İkili Ağaca Ekleme Bu yazıda, ikili ağaca eklemeyi öğreneceğiz. Önceki makalede BFS kavramını zaten görmüştük, bu yüzden burada verileri ikili bir ağaca eklemek için aynı kavramı kullanacağız. Konsept, ağacı seviye sırasına göre geçiyor ve ...

Devamını oku

Delhivery Grafik Soruları

Soru 22. Grafik ve gösterimi Grafik, nesneler arasındaki ilişkileri veya bağlantıları temsil eden soyut bir veri türüdür (şehirlerin bozuk yolla birbirine bağlanması gibi). Grafikte ve temsilinde, temel olarak, ilişki köşelerle (düğümler) kenarlarla ve nesnelerle gösterilir. Bir grafik, sonlu bir köşe ve kenar kümesinden oluşur. Bir grafik ...

Devamını oku

Delhivery Yığın Soruları

Soru 23. Yığın elemanlarının ikili ardışık olup olmadığını kontrol edin Problem İfadesi “Yığın elemanlarının ardışık olup olmadığını kontrol edin” problemi size tamsayı türünde bir yığın veri yapısı verildiğini belirtir. Verilen tüm öğelerin ikili ardışık olup olmadığını (artan veya azalan sırada) kontrol etmek için bir işlev oluşturun. Eleman sayısı ...

Devamını oku

Soru 24. Kuyruğu Ters Çevirme Bir Kuyruğu Ters Çevirme probleminde bir kuyruk verdik, kuyruğu ters çevirmek için bir algoritma yazın. Örnekler Giriş kuyruğu = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Çıkış kuyruğu = 23-> 4-> 8-> 10 Giriş kuyruğu = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Çıkış kuyruğu = 6 ...

Devamını oku

Soru 25. Stok Aralık Sorunu Bu sorun, "Stok Aralık Sorunu" mali yönün altındadır. Bu problemde, her günün hisse senedi fiyatı için stok aralığını buluyoruz. Belirli bir günden hemen önceki, hisse senedi fiyatının ondan önceki günlere ait olduğu maksimum ardışık gün sayısı ...

Devamını oku

Soru 26. Stack kullanarak bir dizeyi ters çevirme Küçük harfler, büyük harfler, tam sayılar ve bazı özel semboller içeren n uzunluğunda bir dizge verdik. Yığın kullanarak verilen dizgiyi ters çevirin. Daha iyi anlamak için bazı örnekler görelim. Örnek Giriş s = "TutorialCup" Çıktı puClairotuT Giriş s = "Yığın" Çıkışı Yığın Kullanarak kcatS ...

Devamını oku

Delhivery Kuyruk Soruları

Soru 27. Kuyruğu Ters Çevirme Bir Kuyruğu Ters Çevirme probleminde bir kuyruk verdik, kuyruğu ters çevirmek için bir algoritma yazın. Örnekler Giriş kuyruğu = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Çıkış kuyruğu = 23-> 4-> 8-> 10 Giriş kuyruğu = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Çıkış kuyruğu = 6 ...

Devamını oku

Soru 28. İkili Ağaca Ekleme Bu yazıda, ikili ağaca eklemeyi öğreneceğiz. Önceki makalede BFS kavramını zaten görmüştük, bu yüzden burada verileri ikili bir ağaca eklemek için aynı kavramı kullanacağız. Konsept, ağacı seviye sırasına göre geçiyor ve ...

Devamını oku

Delhivery Diğer Sorular

Soru 29. Bir aralığın eksik öğelerini bulun "Bir aralığın eksik öğelerini bulma" sorunu, belirli bir aralıkta ve düşük ve yüksek olarak verilen bir aralıkta bir dizi farklı öğe verildiğini belirtir. Bir dizide bulunmayan bir aralıktaki tüm eksik öğeleri bulun. Çıktı içinde olmalıdır ...

Devamını oku

Soru 30. 2 değişken kullanarak Fibonacci dizisini yazdırın Problem İfadesi “2 değişken kullanarak Fibonacci dizisini yazdır” problemi, Fibonacci dizisini yazdırmanız gerektiğini, ancak sadece 2 değişken kullanmanın bir sınırlaması olduğunu belirtir. Örnek n = 5 0 1 1 2 3 5 Açıklama Çıkış dizisi, ...

Devamını oku

Soru 31. Döşeme Sorunu Problem İfadesi "Döşeme Problemi" 2 x N boyutunda bir ızgaraya ve 2 x 1 boyutunda bir döşemeye sahip olduğunuzu belirtir. Bu nedenle, verilen ızgarayı döşemenin yollarının sayısını bulun. Örnek 3 2 Açıklama: Döşeme Problemine Yaklaşım Bu problemi özyineleme kullanarak çözebiliriz. ...

Devamını oku

Soru 32. OSI Modeli Bu model 1983 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilmiştir. Bu, çeşitli katmanlarda kullanılan uluslararası protokolleri standartlaştırmak için atılan ilk adımdı. Açık sistemleri, yani diğer sistemlerle iletişime açık olan sistemleri bağlamakla ilgilendiğinden, modele ...

Devamını oku

Soru 33. Çirkin Sayılar Yalnızca asal çarpanı 2, 3 veya 5 olan pozitif sayılar, çirkin sayılar olarak bilinir. Örneğin, 8 çirkin bir sayıdır çünkü tek asal çarpan 2'dir ama 7 çirkin bir sayı değildir çünkü asal çarpan 7'dir. 1 istisna olmak ...

Devamını oku

Translate »