Fab Mülakat Soruları

Fab Mülakat SorularıPin

Fab Dizi Soruları

Soru 1. Bir Dizide 0 ve 1'leri ayırın Problem İfadesi Bir tamsayı diziniz olduğunu varsayalım. "Bir dizideki 0 ve 1'leri ayırma" problemi, diziyi 0'larda ve 1'lerde olmak üzere iki parça halinde ayırmayı ister. 0'lar dizinin sol tarafında ve 1'ler dizinin sağ tarafında olmalıdır. ...

Devamını oku

Soru 2. Bir dizideki en yüksek ve en düşük frekanslar arasındaki fark "Bir dizideki en yüksek ve en düşük frekanslar arasındaki fark" problemi, bir tamsayı dizisine sahip olduğunuzu varsayar. Problem ifadesi, bir dizideki iki farklı sayının en yüksek frekansı ile en düşük frekansı arasındaki maksimum farkı bulmayı ister. Örnek dizi [] = {1, 2, 3, ...

Devamını oku

Soru 3. belirli bir dizide bulunmayan artan sıradaki k. eksik eleman “Belirli bir dizide bulunmayan artan dizide k'inci eksik eleman” problemi size iki dizi verildiğini belirtir. Bunlardan biri artan sırada düzenlenmiştir ve diğer normal sıralanmamış dizi k ile düzenlenmiştir. Normalde bulunmayan k'inci eksik elemanı bulun ...

Devamını oku

Soru 4. İkili dizide bir alt dizi tarafından temsil edilen sayının tek veya çift olduğunu kontrol edin "İkili dizide bir alt dizi tarafından temsil edilen sayının tek veya çift olduğunu kontrol et" problemi, size bir ikili dizi ve bir aralık verildiğini belirtir. Dizi, 0'lar ve 1'ler şeklindeki sayıdan oluşur. Sorun ifadesi, temsil edilen sayıyı bulmayı ister ...

Devamını oku

Soru 5. Bir dizinin belirli bir aralık etrafında üç yollu bölümlenmesi Problem İfadesi Size bir tamsayı dizisi ve bir düşük Değer ve yüksek Değer aralığı verilir. "Bir dizinin belirli bir aralık etrafında üç yollu bölümlenmesi" problemi, diziyi üç parçaya bölünecek şekilde bölmeyi gerektirir. Dizilerin bölümleri şöyle olacaktır: Öğeler ...

Devamını oku

Soru 6. Doğrusal zamanda 3 boyutunda sıralanmış bir alt diziyi bulun Problem İfadesi "Doğrusal zamanda 3 boyutunda sıralanmış bir alt diziyi bul" problemi bir tamsayı dizisine sahip olduğunuzu belirtir. Problem ifadesi, üç sayıyı, [i] <dizi [k] <dizi [k] ve i <j <k olacak şekilde bulmayı ister. Örnek arr [] ...

Devamını oku

Soru 7. Orijinal diziyle aynı toplam farklı öğelere sahip alt dizileri sayın Problem İfadesi “Orijinal diziyle aynı toplam farklı öğelere sahip alt dizileri sayma” size bir tamsayı dizisi verildiğini belirtir. Problem ifadesi, orijinal bir dizide mevcut olan tüm farklı öğeleri içeren alt dizilerin toplam sayısını bulmayı ister. Örnek dizi [] = {2, 1, 3, 2, ...

Devamını oku

Soru 8. İki geçişi kullanarak bir ızgarada maksimum puan toplayın Problem İfadesi Bize "nxm" boyutunda bir matris veriliyor ve iki çapraz geçiş kullanarak bir ızgarada maksimum noktaları toplamamız gerekiyor. İ, j hücresinde duruyorsak, i + 1, j veya i + 1, j-1 veya i + 1, j + 1 hücresine gitmek için üç seçeneğimiz var. Yani ...

Devamını oku

Soru 9. Belirli bir dizinin herhangi bir alt kümesinin toplamı olarak temsil edilemeyen en küçük pozitif tamsayı değerini bulun Problem İfadesi Size sıralı bir tamsayı dizisi verilir. Belirli bir dizinin herhangi bir alt kümesinin toplamı olarak temsil edilemeyen en küçük pozitif tamsayı değerini bulmamız gerekir. Örnek dizi [] = {1,4,7,8,10} 2 Açıklama: Çünkü 2'yi a ...

Devamını oku

Soru 10. Ünlü Sorunu Problem Açıklaması Ünlü probleminde N kişilik bir oda var, Ünlüleri bulun. Ünlü için Koşullar: Eğer A Ünlü ise, odadaki diğer herkes A'yı bilmelidir. A, odadaki kimseyi tanımamalıdır. Bu koşulları sağlayan kişiyi bulmamız gerekiyor. ...

Devamını oku

Fab Yığın Soruları

Soru 11. Ünlü Sorunu Problem Açıklaması Ünlü probleminde N kişilik bir oda var, Ünlüleri bulun. Ünlü için Koşullar: Eğer A Ünlü ise, odadaki diğer herkes A'yı bilmelidir. A, odadaki kimseyi tanımamalıdır. Bu koşulları sağlayan kişiyi bulmamız gerekiyor. ...

Devamını oku

Fab Matris Soruları

Soru 12. İki geçişi kullanarak bir ızgarada maksimum puan toplayın Problem İfadesi Bize "nxm" boyutunda bir matris veriliyor ve iki çapraz geçiş kullanarak bir ızgarada maksimum noktaları toplamamız gerekiyor. İ, j hücresinde duruyorsak, i + 1, j veya i + 1, j-1 veya i + 1, j + 1 hücresine gitmek için üç seçeneğimiz var. Yani ...

Devamını oku

Soru 13. Ünlü Sorunu Problem Açıklaması Ünlü probleminde N kişilik bir oda var, Ünlüleri bulun. Ünlü için Koşullar: Eğer A Ünlü ise, odadaki diğer herkes A'yı bilmelidir. A, odadaki kimseyi tanımamalıdır. Bu koşulları sağlayan kişiyi bulmamız gerekiyor. ...

Devamını oku

Leave a Comment

Translate »